TEAM TRIO

Finlandia 1999-2001

K.Jarmuzek, T.Kosiarkiewicz, D.Sygitowicz

J.Budziszak, T.Kosiarkiewicz, K.Jarmuzek.