Kontakt

     Krzysztof Jarmużek
Agencja Artystyczno-Reklamowa
„SPLENDID”
e-mile: splendid1@o2.pl
jarmuzek.krzysztof@gmail.com
mobile: +48 502 562 278